baner thpt yên bái
e673ca7863bf83e1daae
CCUDCNTT-01

TÀI LIỆU HỌC TẬP / THỦ THUẬT / TIN TỨC

Banner

TRUNG TÂM TIN HỌC YÊN BÁI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI trực thuộc trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 596/QĐ-SGDĐT, ngày 30/07/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái là Trung tâm chuyên đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản, tin học ứng dụng nâng cao theo thông tư 03/2014/TT – BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin.