Giới thiệu

Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái trực thuộc Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội được thành lập theo quyết định số: 596/QĐ-SGDĐT, ngày 30/07/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái là Trung tâm chuyên đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản và tin học nâng cao theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin.

1. Mục tiêu

Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái đặt mục tiêu hoạt động để trở thành một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp có uy tín, chất lượng và có môi trường tốt nhất về việc đào tạo chứng chỉ tin học cơ bản, nâng cao tại tỉnh Yên Bái.

Tạo ra môi trường học tập hiện đại, phù hợp giúp học viên tiếp thu nhanh và hiệu quả.

Cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao với giáo trình, phương pháp học hiện đại, nội dung giảng dạy sát với thực tế công việc, đội ngũ giảng viên giỏi, có kinh nghiệm, nhiệt tình, yêu nghề.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học, sẽ có kiến thức cơ bản nhất để tự tin áp dụng vào công việc.

Góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phổ cập tin học cơ bản cho người học trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, khảo thí, cấp chứng chỉ cho khoảng 2000 học viên đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong thời gian từ 2018 đến 2020 Trung tâm cần phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

– Nâng cao chất lượng đào tạo.

– Đa dạng hóa, mở rộng loại hình đào tạo.

– Chuẩn hóa đến mức tốt nhất chương trình đào tạo, đề cương tiết.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ.

– Từng bước hiện đại hóa, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và khảo thí.

2. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ các chương trình ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin nâng cao đáp ứng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc qui định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin;

Tổ chức quản lý, đào tạo đánh giá chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin cho học sinh của Nhà trường đang học tập tại các Khoa, Trung tâm tổ chức đào tạo tại Yên Bái;

Thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ Công nghệ Thông tin cho cán bộ Công chức, Viên chức và các cá nhân có nhu cầu;

Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin khác đáp ứng nhu cầu của người học;

Xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tế của người học và xu hướng phát triển của công nghệ;

Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và cơ sở;

Thực hiện các công việc khác có liên quan đến Công nghệ Thông tin;

Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều tra nhu cầu học tập tin học trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học;

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

STT Họ và tên Chức danh Trình độ Điện thoại      

01

Tạ Kim Đường Giám Đốc Thạc sỹ 0983127215

02

Đinh Thị Thúy Quỳnh P. Giám đốc Thạc sỹ 0962542460

03

Lê Kim Toản Cán bộ quản lý đào tạo Cử nhân 0969144333

04

Nguyễn Quốc Dũng Giáo viên cơ hữu Cử nhân 0912446155

05

Nguyễn Thị Thu Hiền Cán bộ tuyển sinh Cử nhân 0813640289

06

Đặng Thị Ngân Kế toán Cử nhân 0948099055

07

Đặng Thị Phương Thủ quỹ Cử nhân 0987538286

08

Bùi Văn Tiến Cán bộ nghiệp vụ Cử nhân 0912552862

09

Nguyễn Thu Vân GV cơ hữu Sư phạm Tin  

10

Vũ Đức Hùng GV cơ hữu Sư phạm Tin  

11

Nguyễn Năng Hồng Quang GV cơ hữu Sư phạm Tin  

12

Lê Thị Xuân GV cơ hữu Sư phạm Tin  

13

Tạ Nguyễn Tuấn Linh GV cơ hữu Sư phạm Tin  

14

Hà Trung Thông GV cơ hữu Sư phạm Tin  

15

Bùi Như Ngọc GV thỉnh giảng Sư phạm Tin  

16

Phạm Thị Thu Trang GV thỉnh giảng Sư phạm Tin  

17

Nguyễn Đức Việt GV thỉnh giảng Sư phạm Tin  

18

Nguyễn Năng Anh Đức GV thỉnh giảng Sư phạm Tin  

 

Trung tâm tin học Cộng đồng Yên Bái – Trường TC Cộng đồng Hà Nội

Số 43 đường Ngô Sỹ Liên, tổ 40, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02162200888 – 0983 127 215 – 0969 144 333

Website:tinhoccongdongyenbai.edu.vn