Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng chính quy năm 2019 – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đào tạo và cấp bằng

Căn cứ các Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép trường Trung cấp Công nghệ, quản trị kinh doanh Lê Quý Đôn đổi tên thành trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 16/CĐSPTW-QLĐT ngày  09 tháng 01 năm 2019 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc phối hợp tuyển sinh năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1262/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên;

Căn cứ Thông báo số 147/TB-HĐTSNNĐTGV ngày 05 tháng 4 năm 2019 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019;

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái – Trường TCCĐ Hà Nội: số 43 Ngô Sỹ Liên, tổ 14, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 2200888 – 0969 144 333;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm